Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze is gebouwd rondom een aantal steekwoorden:
- Continuí¯teit
- Veiligheid
- Vertrouwen

Continuí¯teit

Continuí¯teit van de werkomgeving is van groot belang, calamiteiten zijn onontkoombaar maar een spoedige en voornamelijk makkelijke voortgang van de werkomgeving is te bereiken mits goed aangepakt. Een duidelijk overzicht van wat er gedaan wordt en in behandeling is zorgt voor een fijne manier van werken.


Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Tijdens de uitvoering werken we gezond, milieubewust en veilig. Daarbij denken we zeker niet alleen aan ons zelf, maar zijn ons juist bewust voor de veiligheid van de gebruikers van onze installaties. Zowel tijdens en vooral na onze werkzaamheden. Al onze installaties voldoen aan alle veiligheidseisen.

Vertrouwen

Vertrouwen creëren wij door onze persoonlijke en sociale aanpak. Wij zijn graag betrokken bij onze cliënten. Meedenken met Uw bedrijf en werkproces is waarin wij excelleren. Wij weten dat het klein en middenbedrijf nooit stil staat en laten het duidelijk zijn bij onze cliënten dat wij te allen tijden gebeld en gemaild mogen worden en dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor U klaar staan.